Gdzie odbywają się zajęcia prowadzone metodą SI?

Zajęcia terapii integracji sensorycznej zwykle odbywają się w sali gimnastycznej lub dużym pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie sali terapeutycznej musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego  ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko wymaga indywidualnego doboru ćwiczeń, które odpowiadają jego potrzebom określonym w trakcie diagnozy integracji sensorycznej. Ponadto terapia integracji sensorycznej jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka.

sala


Contact Form Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: