Jak wygląda terapia metodą integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej może być przeprowadzona po wcześniejszych badaniach diagnostycznych wykonanych przez kwalifikowanych terapeutów.
Celem postępowania terapeutycznego w integracji sensorycznej jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, co stanowi podstawę do wytworzenia odpowiedniej reakcji adaptacyjnej. Według Ayers głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców  sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych w taki sposób, aby dziecko  spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integracje tych bodźców.

Terapia SITerapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”. Ćwiczenia powinny być dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Podczas terapii  nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Dzięki terapii dziecko może poprawić:

  • funkcjonowanie emocjonalne
  • uwagę i koncentrację
  • zdolności wzrokowe i słuchowe
  • sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
  • samoświadomość i samoocenę.

Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań.

Terapia i teoria integracji sensorycznej może być wykorzystywana  w działalności profilaktycznej poprzez odpowiednią stymulację rozwoju dzieci, szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegamy późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.


Contact Form Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: